ÚJ ALAPÍTVÁNYI ISKOLA BIATORBÁGYON?

frissítve: 2019.05.28.

"Egy jó ügyet mindig támogatni kell" mondattal kezdtük eredeti cikkünket, sajnos be kell vallanunk, hogy nem volt igazunk.

Biatorbágy város két bizottsága sem támogatta javaslatunkat, így a képviselő-testületi ülésen napirendre sem kerül az előterjesztésünk.

A bizottsági tárgyalásokon kiderült, hogy az elvi hozzájárulásnak nincs jogi akadálya, azonban a bizottságok addig nem javasolják, amíg nincs meg az Alapítvány működési engedélye. Felmerült több kérdés is, például a tandíjjal kapcsolatban, amikre akkor lehetne válaszolni, ha a város nyilatkozna, hogy ha elvben is, de milyen mértékben és mivel támogatja az iskolát. Az ehhez hasonló kérdéseket még sorolhatnánk, de nincs értelme, ebből az egyből is látszik, hogy ok-okozati összefüggés keverése áll a háttérben, vagy egyszerűen csak nem akarta a város vezetése ezt az elvi támogtást felvállalni. Nem rajtunk és a bizottsági tagjainkon múlt a szavazás, ennél többet sajnos nem tehettünk most.

Remélni tudjuk csak, hogy az Alapítvány vezetői nem adják fel tervüket és az önkormányzat segítsége nélkül is tovább tudnak haladni a céljaik elérésében.

2019.04.17.

Egy jó ügyet mindig támogatni kell, főleg, ha az civilektől érkezik. Biatorbágyon létrejött egy alapítvány, melynek célja, hogy egyedi tantervű, angol nyelvre specializálódott iskolát hozzon létre. Már működik egy alapítványi és egy egyházi iskola, melyeket a képviselő-testület döntése alapján támogat a város, most itt a lehetőség, hogy színesebbé tegyük a palettát.

Ezért képviselőink a mai napon az alábbi előterjesztést nyújtották be Polgármester úrnak, kérve, hogy bizottsági tárgyalásokat követően bocsássa testületi szavazásra a kezdeményezés elvi támogatását.

Képviselői előterjesztés

 

Lélegző Képző Oktatási és Innovációs Alapítvány oktatási célú programjának elvi támogatásáról

 

 

2019. április 01-vel bejegyzésre került a biatorbágyi székhelyű Lélegző Képző Oktatási és Innovációs Alapítvány – továbbiakban „Alapítvány” (2051 Biatorbágy, Kertbarátok útja 6376. hrsz.), melynek kurátora Schilling-Párhon Lilla (anyja neve ……….., lakcíme:……….).

 

Az Alapítvány kidolgozta oktatási tervét, melyet hamarosan benyújt és kérvényezi az oktatási intézménnyé nyilvánítást.

 

Városunknak lehetősége és véleményünk szerint kötelessége támogatni egy olyan magánkezdeményezést, mely állalmilag elismert oktatási intézményként segíti gyermekeink tanulását és olyan tudással látja el őket, mely a XXI. században a fejlődésüket és később a városunkat is szolgálja.

 

Az „Alapítvány” célja egyedi tanrend és módszertan kialakítása Nemzeti Kerettanterv szabályozásait figyelembe véve. Ennek szerves része az integrált oktatás (osztályonként 2 SNI gyermek) mellett a magas fokú angol nyelvű képzés. Az oktatási tevékenység tervezett indítása 2019/2020-as tanév kezdete.

 

Az „Alapítvány” a működését Biatorbágy város közigazgatási területén tervezi megvalósítani, oktatási épület keresése jelenleg is folyamatban, az esetleges Önkormányzati támogatások végleges megítélésében ennek hiánya kizáró ok lenne.

 

Jelen állapotban az „Alapítvány” nem rendelkezik engedéllyel az iskola indításához, így kizárólag elvi támogatási döntés születhet a képviselő-testület részéről, ami azonban az „Alapítvány” további tervezési és engedélyezési munkáját befolyásolhatja.

 

Lehetséges támogatási területek:

  • tervezett ingatlan bérleti költségének (részben vagy egészben) átvállalása, esetlegesen a bérleti szerződés megkötése a bérbeadó és az Önkormányzat között – hosszú távú kötelezettségvállalás, mely minden tervezhető évben költségvetési kiadást jelent,
  • tervezett ingatlan közüzemi költségének (részben vagy egészben) átvállalása – hosszú távú kötelezettségvállalás, mely minden évben tervezhető költségvetési kiadást jelent,
  • az iskola indításához szükséges felszerelések, bútorok és kiegészítők beszerzésének támogatása – egyszeri kötelezettségvállalás, mely kizárólag az indulás évében jelentkezik.

 

Jelen előterjesztésünk kizárólag elvi döntést javasol. Amennyiben a bizottságok és a képviselő-testület javasolja az elvi támogatást, úgy hatalmazza fel Biatorbágy város Polgármesterét a támogatási szerződés kidolgozására és a lehetséges támogatási költségek számszerűsítésére egy későbbi képviselő-testületi jóváhagyás előkészítése céljából.

 

Előterjesztésünk2 db mellékletet tartalmaz:

  • „Alapítvány” nyilvántartásba vétele
  • „Alapítvány” oktatási terve

 

Előterjesztésünknek nincsen több változata.

 

Döntési javaslatunk az alábbi:

„Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lélegző Képző Oktatási és Innovációs Alapítvány oktatási célú terveit elvben támogatja és felkéri Biatorbágy város Polgármesterét, hogy kezdje meg a tárgyalásokat és egyeztetéseket az Alapítvánnyal az alábbi témakörökben:

 

  1. Tervezett ingatlan bérleti költségének (részben vagy egészben) átvállalása, esetlegesen a bérleti szerződés megkötése a bérbeadó és az Önkormányzat között – hosszú távú kötelezettségvállalás, mely minden tervezhető évben költségvetési kiadást jelent.
  2. Tervezett ingatlan közüzemi költségének (részben vagy egészben) átvállalása – hosszú távú kötelezettségvállalás, mely minden évben tervezhető költségvetési kiadást jelent,
  3. Az iskola indításához szükséges felszerelések, bútorok és kiegészítők beszerzésének támogatása – egyszeri kötelezettségvállalás, mely kizárólag az indulás évében jelentkezik.
  4. A támogatási szerződés előkészítése.
  5. Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete az előkészített anyagokat újra napirendre veszi az elvi döntés véglegesítése céljából. A végleges támogatási szerződés a Lélegző Képző Oktatási és Innovációs Alapítvány oktatási engedélyének bemutatása után léphet csak érvénybe.”