Jégcsarnok - kezdetek

Képviselőcsoportunk először 2016 márciusában találkozott a jégcsarnok ötletével és terveivel. Egyesületünk nem ellenzi a tömegsport fejlesztését, de nem tudjuk támogatni a megalapozatlan, meggondolatlan és nem a város érdekeit szem előtt tartó beruházásokat. A jégcsarnok egy „álom”, mely megvalósulni látszik, de későbbiekben akár „rémálommá” is válhat a város számára.

Az előterjesztés megfogalmazta, hogy egy lefedetlen sportolási területről illetve nagy lehetőségről van szó, és nem mellesleg a Viadukt SE-nek is van jégkorong szakosztálya, ami kötelező eleme a pályázatnak. Többször elhangzott, hogy térségünkben nincs másik jégcsarnok, ez egy előrelépési lehetőség Biatorbágy számára, azonban nem mehetünk el amellett, hogy ezek szerint a térségünkben lévő jóval gazdagabb városok / települések sem mertek belevágni ennek fejlesztésébe, ami önmagában is beszédes. Szó esik a lakossági jéghasználatról, az iskolai tanmenetbe beépülő oktatásról és az SE szakosztályának korosztályos feltöltéséről is, de a bevételi forrásoknál (is) megemlítik, hogy a jég bérbeadása lesz a legnagyobb bevétel. Ez véleményünk szerint azt jelenti, hogy amennyiben anyagi hasznot vagy akár csak kisebb városi támogatás igénybevételét akarja elérni az üzemeltető, úgy a lakossági órák számát drasztikusan alacsonyan kell tartani vagy olyan időpontokban meghatározni, amikor nincs más fizetőképes kereslet a pályára. Az iskolai tantervbe való bevonáshoz pedig elengedhetetlen lesz a gyerekek szervezett utaztatása, mert a területet az iskoláktól tanítási időben gyalogosan nem lehet tantervbe illeszthetően megközelíteni, tömegközlekedés pedig nincs.

Ahogy korábban, így most sem lett kikérve előzetesen a lakosság véleménye. A tervezett beruházás helyszíne kizárólag lakóterületeken áthajtva, kis kapacitású utakon érhető el. Megközelíthető lesz a Szarvasugrás irányából és a Viadukt alatt a Forrás utcán keresztül, amiket nem buszokra és komolyabb forgalomra tervezték / kivitelezték.

Első körben a tervezett 970.000.000 Ft-os beruházásból a városra 291.000.000 Ft teher jutott, mely nem tartalmazza a tervezés előkészületeit, a telek, a közmű, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés és úthálózat költségeit. A tervezett parkolók maximum a közepes kihasználtságra elegendők, az már most látszik, hogy egy komolyabb rendezvény esetén a környező utcák vállnak parkolóvá.

A  jégcsarnok illetve teljes létesítmény tervezett paraméterei igencsak impozánsak:

 • 1800 nm jégfelület,
 • minimum négy öltöző a játékosoknak illetve egy a bíróknak,
 • vendégek számára büfé, mosdók,
 • különterem,
 • közlekedő folyósok és üzemi területek.

Az üzleti terv alapján meglepő dolgok derültek ki,

 1. önkormányzati támogatások felhasználása az alábbiak szerint alakul
 • 1. évben 20.000.000 Ft,
 • 2. évben 15.000.000 Ft,
 • 3. évben 5.000.000 Ft,
 • 4. évtől önellátó.
 1. a tervezett üzemeltetési költségek 3.000.000 Ft / hó, azaz 36.000.000 Ft / év, mely tartalmaz minden szükséges alapanyagot, fogyóeszközt, munkabért és azok terheit illetve a közüzemi költségeket – véleményünk szerint ezek a számok teljesen megalapozatlanok, összehasonlításképpen a 2017-es költségvetés alapján ennél kicsit magasabb összegből gazdálkodik a városi könyvtár
 2. főbb bevételi források éves átlagban a következőek

-      névadói és szponzori bevételek: 5. 000.000 Ft

-      jégfelület bérbeadás (sportági, egyesületi szinten): 10.000.000 Ft

-      jégfelület bérbeadás, jeges programok (lakossági szinten): 6.000.000 Ft

-      különterem bérbeadás: 2.400.000 Ft

-      vendéglátó egységek bérbeadása: 2.400.000 Ft

-      szolgáltató és kereskedelmi egységek bérbeadása: 1.800.000 Ft

-      céges és szervezeti rendezvények, kulturális programok: 3.600.000 Ft

 

2016 márciusában végül a testületi ülésen lekerült a napirendről az előterjesztés, de egy héttel később ismét ott volt a téma egy rendkívüli ülés keretében. Itt már meg is szavazta a testület jelen lévő 7 tagja (5 igen, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás) az előkészítéssel, pályázattal és tervekkel összefüggő költségek 15.000.000 Ft-os finanszírozását. Ezzel egy időben a testület arról is döntött, hogy amennyiben a pályázat nyer, úgy a tervezés fázisában egy esetleges uszodai bővítést is megvizsgál, de erről azóta sincs döntés és információ.

A következő változás 2016 augusztusában érkezett. Ekkor már a Viadukt SE is bele lett vonva a projektbe, lévén a TAO támogatásokhoz nélkülözhetetlen egy sportegyesület.

Ekkorra a beruházás költsége is átalakult, a korábban említett 970.000.000 Ft-os beruházás (városunk 291.000.000 Ft-os önrészével) némiképpen módosult és kiegészült:

 1. Biatorbágy városa összesen 300.000.000 Ft (tartalmazza a 15.000.000 Ft előkészületi költséget),
 2. Viadukt SE összesen 146.000.000 Ft saját TAO támogatás,
 3. egyéb TAO támogatás 1.041.000.000 Ft,

azaz összesen 1.487.000.000 Ft, ami az első kapavágások előtt már mintegy 50%-os többletköltséget jelent minden korábbi műszaki paraméter megtartása mellett.

Kíváncsian várjuk a végleges költségeket, mert amint meglesz a generálkivitelező, úgy természetesen a fenti tervezett költségek még változhatnak.

2017. áprilisában lecserélte a város a korábbi tervező céget és a SEDILIA Építőipari Fővállalkozó és Szolgáltató Kft. lett megbízva a projekttel, ami ezzel egy időben új látványtervet is kapott.

cikkünkhöz felhasznált összes adat a testületi ülések előterjesztéseiből és jegyzőkönyveiből származik, azok eredeti változatban megtekinthetőek Biatorbágy város honlapján: http://biatorbagy.hu/