JÁTSZÓTÉRÉPÍTÉS - DÖNTÉS

2019.05.04.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Temesvári és Társa Kft. felajánlása lapján a 9005/2. hrsz. alatti önkormányzati területre egy játszóteret építene, ami helyileg a Szabadság úton, a Viadukt körforgalom és a Vizsgabázis közötti területen található.

Szintén korábbi cikkünkben megírtuk, hogy az április végi képviselő-testületi ülés során a napirendet Polgármester úr a tárgyalás közben visszavonta.

A 2019.05.02-i rendkívüli ülésén a testület a kérdéses témát ismét napirendre vette változatlan tartalommal, hogy a korábbi levétel után most döntés születhessen.

A Vállalkozó tájékoztató levelet írt a képviselő-testületnek, miszerint a felajánlását fenntartja, de az kizárólag erre a területre vonatkozik, legyen az játszótér vagy közpark. Ezen kívül még garantálta, hogy a jelenleg sorompóval lezárt parkolót megnyitja mindenki számára, így a játszótérre / parkba gépjárművel érkezők tudják azt a jövőben használni.

(A levél ezen a linken érhető el: http://biatorbagy.hu/system/files/temesvari_es_tarsa_kft._levele.pdf )

A napirend tárgyalásánál több észrevételt is tettek a képviselők, mint például:

  • A terület megközelítése szempontjából nehezen megközelíthető, várhatóan az ide tervezett járda az idei költségvetésben nem kerül megépítésre, hiszen a költségvetés járdaépítési során a Szent László utcai járda kerül idén felújításra.
  • A területen amennyiben mégis egy játszótér kerül kialakításra, annak karbantartási költségei már az Önkormányzatot fogja terhelni, mely akár jelentős költség is lehet. Ez a nem magas számú kihasználtság esetében „ablakon kidobott pénz” lehet.
  • A terület mellett közvetlenül autók szervizelése, vizsgáztatása folyik. Biztosan alkalmas ez a terület arra, hogy kicsi gyerekek játszanak a közvetlen közelben?

Mindezen információnk tudatában Bodorkos Ádám képviselőnk javasolta, hogy a jelzett területre a Településfejlesztési Bizottság javaslatával egyetértve, egy közpark kerüljön kialakításra, miszerint a Temesvári és Társa Kft. ennek a kivitelezését is vállalná. Ez a javaslat a szavazás során nem kapott kellő támogatást.

Ezt követően Polgármester úr javaslata következett, mely az eredeti határozat „A” pontjával egyezett meg:

(Az előterjesztés az alábbi linken érhető el:http://biatorbagy.hu/system/files/elt_9005-2_jatszoter_letesitese_1.pdf)

 

„Biatorbágy Város Képviselő-testülete:

1. a Biatorbágy 9005/2 hrsz.-ú ingatlanon megépítésre kerülő játszótér építéséhez bruttó 1.803.950 forint támogatást nyújt,

2. felhatalmazza Polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező Együttműködési Megállapodást megkösse, a Jegyzőt a Megállapodás ellenjegyzésére.”

 

Polgármester úr javaslatát a Képviselő Testület 6 igen, 4 tartózkodás mellett támogatta.

Tehát a jelzett önkormányzati ingatlanra az alábbi műszaki tartalmú játszótér valósul meg:

táblázat.png

Summa-summarum…lesz játszótér, városi hozzájárulás, járdaépítés.